Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản trị nhân sự 365

dowload google play dowload app store

Hướng dẫn chi tiết

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Xây dựng quy trình tuyển dụng cho từng vị trí công việc

Xem hướng dẫn
Thực hiện tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng

Quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên

Quản lý danh sách ứng viên, theo dõi từng ứng viên

Xem hướng dẫn
Khen thưởng

Khen thưởng

Quản lý và theo dõi khen thưởng

Xem hướng dẫn
Kỷ luật

Kỷ luật

Quản lý các vấn đề xử phạt trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

Quản lý danh sách, thông tin nhân viên

Xem hướng dẫn
Quy định chính sách

Quy định chính sách

Thiết lập quản lý các quy định, nội quy của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Biến động nhân sự

Biến động nhân sự

Quản lý sự thay đổi của nhân viên trong doanh nghiệp: luân chuyển công tác, nghỉ việc,...

Xem hướng dẫn
Vị trí công việc

Vị trí công việc

Theo dõi các vị trí trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo

Xây dựng quy trình đào tạo cho nhân viên

Xem hướng dẫn
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức, sơ đồ cơ cấu chức vụ của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Báo cáo nhân sự

Báo cáo nhân sự

Quản lý các thống kê nhân viên và tuyển dụng,...

Xem hướng dẫn
Cài đặt

Cài đặt

Thiết lập cài đặt chung, phân quyền sử dụng phần mềm cho các cá nhân trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Dữ liệu đã xóa

Dữ liệu đã xóa

Quản lý các dữ liệu đã bị xoá, trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm xoá doanh nghiệp có thể khôi phục lại dữ liệu

Xem hướng dẫn

1. Cài đặt chung

Ở phần cài đặt chung, bạn có thể thấy được các nội dung bên trong gồm: Phân quyền người dùng, Thông báo, Nhắc nhở, ngôn ngữ và Giao diện.

- Phân quyền người dùng

Với tính năng này, bạn có thể thực hiện việc phân quyền cho một nhân viên hay một phòng ban hoặc tất cả thành viên trong công ty có thể thực hiện thao tác bất kỳ nào đó trên phần mềm Quản trị nhân lực 365 sau khi đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên.

Quản lý quyền người dùng

Nhấp chuột vào phân quyền người dùng, hệ thống sẽ hiển thị bảng Quản lý phân quyền chung cho người dùng. Thao tác thực hiện việc phân quyền như sau:

+ Chọn nhân viên được phân quyền trên thanh chọn ở đầu bảng. Bạn có thể chọn cá nhân, chọn phòng ban hoặc chọn tất cả tùy theo nhu cầu, mục đích của công ty. Khi lựa chọn phân quyền theo phòng ban thì những nhân viên thuộc phòng ban đó sẽ có quyền tương tự.

+ Chọn quyền tương ứng với danh mục nhất định trong phần mềm Quản trị nhân sự 365. Các quyền được cung cấp gồm Xem, Chỉnh sửa, Tạo mới và Xoá. Click chuột vào ô vuông tương ứng với danh mục được phân quyền và quyền được thao tác.

+ Sau khi thực hiện việc xét quyền thì bạn sẽ chọn “Cập nhật” để lưu trữ việc phân quyền thành công và đảm bảo người được phân quyền có thể thực hiện được đúng quyền của tài khoản trên phần mềm.

Khi bạn đã phân quyền thành công thì sau khi chọn tên nhân viên, phòng ban đó trên thanh chọn thì hệ thống sẽ hiển thị quyền gần nhất mà nhân viên, phòng ban được cấp. 

- Thông báo

Đây là mục để bạn có thể cài đặt thông báo cho tài khoản công ty mình trên phần mềm Quản trị nhân sự 365. Bạn có thể cài đặt thông báo với 2 nội dung là:

+ Nhận thông báo với những nội dung tôi theo dõi

+ Nhận thông báo với những nội dung tôi theo dõi

Để cài đặt thông báo với nội dung mong muốn thì bạn chỉ cần nhấp vào hình tròn ở thanh trượt để đồng ý và từ chối nhận thông báo. Nếu thanh trượt chuyển sang màu xanh là đồng ý, còn hiển thị màu xám là từ chối.

- Nhắc nhở

Nhắc nhở là tính năng phần mềm Quản trị nhân sự 365 cung cấp giúp cho tài khoản công ty nhận được nhắc nhở với những nội dung đến hạn hay quá hạn.

+ Nhắc nhở khi các nội dung tôi theo dõi đến hạn/quá hạn

+ Nhắc nhở khi các nội dung tôi tạo ra đến hạn/quá hạn.

Để thực hiện cài đặt nhắc nhở này bạn cũng sẽ thao tác tương tự như thông báo. Trượt thanh ngang để tiến hành cài đặt hoặc không.

- Ngôn ngữ

Phần mềm Quản trị nhân sự 365 được xây dựng với 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Bạn chỉ cần lựa chọn ngôn ngữ mình mong muốn và click vào ngôn ngữ đó là hệ thống sẽ thay đổi theo cài đặt được xác nhận.

- Giao diện

Hiện tại, giao diện của phần mềm Quản trị nhân sự 365 có  2 giao diện cơ bản là phông trắng và danh mục xanh hoặc ngược lại, phông xanh và danh mục trắng. Bạn có thể thực hiện việc thay đổi giao diện bằng cách click vào giao diện đó, hệ thống sẽ đổi sau khi lựa chọn của bạn được xác nhận.

2. Thông tin bảo mật

Khi chọn phần thông tin bảo mật, nội dung đầu tiên bạn sẽ thấy chính là thông tin bảo mật với việc hiển thị các trình duyệt mà tài khoản công ty, doanh nghiệp của bạn đã được đăng nhập và truy cập. 

Trong trường hợp không phải bạn đăng nhập ở trình duyệt nào đó thì chỉ cần chạm vào biểu tượng ba chấm ở cuối thông tin trình duyệt đó, lựa chọn “Không phải bạn?” hoặc “Đăng xuất”. Nếu chọn “Không phải bạn” thì hệ thống sẽ tiến hành việc báo cáo trình duyệt này cũng như cách thức xử lý nếu đó không phải là lần thực hiện đăng nhập của bạn. Còn lựa chọn “Đăng xuất” thì hệ thống sẽ đăng xuất tài khoản của bạn tại trình duyệt đó.

Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện việc đăng xuất tài khoản khỏi tất cả các trình duyệt đã đăng nhập tài khoản trên phần mềm Quản trị nhân sự 365 chỉ bằng một thao tác đó là click vào “Đăng xuất khỏi tất cả” nằm ở bên tay phải màn hình và ở cuối của danh sách trình duyệt đăng nhập. Trong trường hợp danh sách đó dài thì bạn cần chọn “Xem thêm” >> chọn “Đăng xuất khỏi tất cả”.

Để thực hiện việc đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập công ty trên phần mềm thì bạn sẽ chuyển xuống mục đổi mật khẩu phía bên dưới thông tin đăng nhập. Click chuột vào biểu tượng tam giác hướng xuống, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu đổi mật khẩu để bạn thực hiện thao tác.

+ Nhập mật khẩu hiện tại

+ Nhập mật khẩu mới

+ Nhập lại mật khẩu mới

Nếu bạn nhập được hết thông tin trên thì chọn “Lưu thay đổi” để hoàn thiện việc đổi mật khẩu cho tài khoản. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu cũ thì sẽ chọn “Quên mật khẩu”. Hệ thống sẽ đưa bạn tới giao diện xác minh thông tin tài khoản và tiến hành đổi mật khẩu mới.

Hai tính năng còn lại của thông tin bảo mật chính là “Lưu thông tin đăng nhập của bạn” và “Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập lạ”. Để cài đặt 2 tính năng này thì bạn chỉ cần di chuyển và thay đổi thanh trượt bên cạnh mỗi mục. Thanh trượt màu xanh sẽ là đồng ý, còn màu xám là từ chối thiết lập cài đặt nội dung này.

3. Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động là mục lưu trữ lại những nội dung công việc bạn thực hiện trên tài khoản của phần mềm Quản trị nhân sự 365. Phần nhật ký sẽ được xây dựng theo dạng bảng với các cột thông tin như:

- Ngày/ tháng/ năm

- Công việc

- Thời gian

- Chức năng

Khi truy cập vào nhật ký hoạt động, bạn sẽ biết được mình đã làm gì và thao tác gì trên tài khoản, cùng với đó là những hoạt động khác được thực hiện trên phần mềm Quản trị nhân sự với tài khoản thuộc công ty ở thời gian cụ thể. Nếu bạn muốn xóa nhật ký hoạt động thì chỉ cần nhấp chuột vào biểu tượng thùng rác của nhật ký tương ứng nằm ở cột chức năng và chọn “Xóa” để thao tác.

Để tìm kiếm công việc đã làm trong nhật ký hoạt động thì bạn chỉ cần nhập tên công việc vào ô tìm kiếm. Chọn biểu tượng chiếc kính, hệ thống sẽ gửi lại kết quả cho bạn ngay sau đó.

Bạn có thể hiểu rõ hơn về những nội dung trên thông qua việc trải nghiệm phần mềm bằng tài khoản nhân viên được cung cấp dưới đây:

User: hunghatv365@gmail.com

Mk: timviec365