Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản trị nhân sự 365

dowload google play dowload app store

Hướng dẫn chi tiết

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Xây dựng quy trình tuyển dụng cho từng vị trí công việc

Xem hướng dẫn
Thực hiện tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng

Quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên

Quản lý danh sách ứng viên, theo dõi từng ứng viên

Xem hướng dẫn
Khen thưởng

Khen thưởng

Quản lý và theo dõi khen thưởng

Xem hướng dẫn
Kỷ luật

Kỷ luật

Quản lý các vấn đề xử phạt trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

Quản lý danh sách, thông tin nhân viên

Xem hướng dẫn
Quy định chính sách

Quy định chính sách

Thiết lập quản lý các quy định, nội quy của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Biến động nhân sự

Biến động nhân sự

Quản lý sự thay đổi của nhân viên trong doanh nghiệp: luân chuyển công tác, nghỉ việc,...

Xem hướng dẫn
Vị trí công việc

Vị trí công việc

Theo dõi các vị trí trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo

Xây dựng quy trình đào tạo cho nhân viên

Xem hướng dẫn
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức, sơ đồ cơ cấu chức vụ của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Báo cáo nhân sự

Báo cáo nhân sự

Quản lý các thống kê nhân viên và tuyển dụng,...

Xem hướng dẫn
Cài đặt

Cài đặt

Thiết lập cài đặt chung, phân quyền sử dụng phần mềm cho các cá nhân trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Dữ liệu đã xóa

Dữ liệu đã xóa

Quản lý các dữ liệu đã bị xoá, trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm xoá doanh nghiệp có thể khôi phục lại dữ liệu

Xem hướng dẫn

Để xây dựng quy trình tuyển dụng với các giai đoạn tuyển dụng khác nhau thì bạn sẽ lựa chọn mục “Thêm quy trình tuyển dụng” để tạo dữ liệu tuyển dụng cho công ty mình.

Thêm quy trình tuyển dụng

 

Hệ thống sẽ hiển thị một mẫu xây dựng quy trình tuyển dụng với các trường thông tin khác nhau. Bạn cần điền thông tin vào các trường đó để tạo ra một quy trình hoàn chỉnh. 

Ví dụ:

  • Tên quy trình: Tuyển nhân viên kinh doanh
  • Đối tượng áp dụng: Nhân viên kinh doanh
  • Tên giai đoạn: Nộp hồ sơ ứng tuyển
  • Bộ phận đảm nhận: Nhân sự
  • Mục tiêu: Chọn lọc được những hồ sơ phù hợp và đạt tiêu chuẩn dựa trên bản mô tả công việc.
  • Thời gian định lượng: 1/7/2021 - 30/9/2021

(Riêng với mục thời gian định lượng là mục thông tin không bắt buộc, do vậy mà bạn có thể không nhất thiết phải điền thông tin này. Tuỳ theo nhu cầu tuyển dụng của công ty mà có thể đề ra thời gian định lượng tương ứng sao cho phù hợp nhất).

Mô tả công việc: Điền bản mô tả công việc cần thực hiện cho giai đoạn nộp hồ sơ đang được xây dựng trong quy trình tuyển dụng.

  • Đăng tin tuyển dụng trên các kênh để tiếp cận ứng viên một cách tối đa.
  • Tổng hợp các hồ sơ ứng viên đã gửi về.
  • Tiến hành sàng lọc hồ sơ để chọn lựa những ứng viên phù hợp và có tiềm năng.

Ngoài ra, nếu như bạn xây dựng quy trình tuyển dụng với nhiều giai đoạn khác nhau thì việc thêm các giai đoạn sẽ được thực hiện bằng cách chọn “Thêm mới giai đoạn” ngay trên mục “Thêm” của quy trình tuyển dụng đang được xây dựng.

Xác nhận thêm quy trình

Còn trong trường hợp bạn muốn “Thêm mới giai đoạn” sau khi đã xây dựng xong tên quy trình và giai đoạn đầu của quy trình tuyển dụng đó thì cần lựa chọn “Thêm giai đoạn tuyển dụng” ở ngay phía trên giai đoạn đầu mà bạn đã tạo hoàn chỉnh và tiến hành điền các thông tin tương tự như việc xây dựng quy trình và giai đoạn 1 ban đầu.

Mỗi một giai đoạn khi hoàn thành bạn đều có thể thực hiện việc chỉnh sửa hay xóa theo nhu cầu của mình. Lựa chọn biểu tượng ba chấm bên phải màn hình và chọn “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” giai đoạn tuyển dụng.

Để thêm một quy trình tuyển dụng mới thì bạn chỉ cần chọn “Thêm quy trình tuyển dụng” và thực hiện lại các bước theo hướng dẫn trên.