Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản trị nhân sự 365

dowload google play dowload app store

Hướng dẫn chi tiết

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Xây dựng quy trình tuyển dụng cho từng vị trí công việc

Xem hướng dẫn
Thực hiện tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng

Quản lý tin tuyển dụng của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên

Quản lý danh sách ứng viên, theo dõi từng ứng viên

Xem hướng dẫn
Khen thưởng

Khen thưởng

Quản lý và theo dõi khen thưởng

Xem hướng dẫn
Kỷ luật

Kỷ luật

Quản lý các vấn đề xử phạt trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

Quản lý danh sách, thông tin nhân viên

Xem hướng dẫn
Quy định chính sách

Quy định chính sách

Thiết lập quản lý các quy định, nội quy của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Biến động nhân sự

Biến động nhân sự

Quản lý sự thay đổi của nhân viên trong doanh nghiệp: luân chuyển công tác, nghỉ việc,...

Xem hướng dẫn
Vị trí công việc

Vị trí công việc

Theo dõi các vị trí trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo

Xây dựng quy trình đào tạo cho nhân viên

Xem hướng dẫn
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức, sơ đồ cơ cấu chức vụ của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Báo cáo nhân sự

Báo cáo nhân sự

Quản lý các thống kê nhân viên và tuyển dụng,...

Xem hướng dẫn
Cài đặt

Cài đặt

Thiết lập cài đặt chung, phân quyền sử dụng phần mềm cho các cá nhân trong doanh nghiệp

Xem hướng dẫn
Dữ liệu đã xóa

Dữ liệu đã xóa

Quản lý các dữ liệu đã bị xoá, trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm xoá doanh nghiệp có thể khôi phục lại dữ liệu

Xem hướng dẫn

Vị trí công việc sẽ là mục thể hiện những vị trí trọng yếu trong công ty ở từng phòng ban khác nhau. Đây sẽ là nội dung thăng tiến cho từng vị trí với việc nêu rõ về mô tả công việc, yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến ra sao.

Để thêm được nội dung của từng vị trí công việc thì bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Chọn mục “Đào tạo phát triển”, click vào “Vị trí công việc” được hiển thị ngay đầu tiên.

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện của Vị trí công việc, lựa chọn “Thêm mới” để tiến hành thêm dữ liệu cho vị trí công việc được cập nhật.

- Biểu mẫu điền thông tin sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Bạn cần tiến hành điền đầy đủ nội dung thông tin trong biểu mẫu để việc thêm mới vị trí công việc thành công.

Thêm vị trí công việc

 

Đối với phần mô tả ngắn thì bạn cần nêu ngắn gọn về vị trí công việc đó. Ví dụ với vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật có thể viết mô tả như sau: “Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm tất cả các công việc liên quan tới kỹ thuật trong công ty”.

Phần yêu cầu công việc cần ghi rõ vị trí công việc này phải làm gì, mức độ hoàn thành công việc ra sao. Ví dụ: 

+ Hỗ trợ các thành viên trong phòng, hoàn thành tốt các công việc được giao.

+ Rèn luyện tư duy quản lý, lãnh đạo.

+ Luôn có trách nhiệm trong công việc.

File lộ trình thăng tiến sẽ là nội dung do công ty xây dựng để nhân viên nắm bắt được mình cần phát triển bản thân như thế nào để đạt được vị trí công việc mong muốn. Đây là phần không bắt buộc, trong trường hợp công ty chưa xây dựng nội dung này thì có thể bỏ qua.

- Cuối cùng, lựa chọn “Thêm” để tiến hành việc thêm vị trí công việc thành công. 

Để thực hiện việc thêm các vị trí khác thì bạn chỉ cần thực hiện lại các thao tác bên trên là hoàn thiện dữ liệu về vị trí công việc trong công ty mình.

Sử dụng tài khoản sau đây sẽ giúp bạn có thể có được những sự khảo nghiệm thực tế nhất với phần mềm Quản trị nhân sự 365 và tính năng Vị trí công việc trong công ty, doanh nghiệp hiện nay.

User: hhp365@gmail.com

Mk: timviec365